Šolski sklad

Šolski sklad

Dejavnost Šolskega sklada OŠ dr. Vita Kraigherja je pridobivanje sredstev s pomočjo prispevka staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, oddelka ali skupine učencev, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme ali za organizacijo nadstandardne dejavnosti zaradi zvišanja standarda pouka. V izjemnih primerih bodo sredstva uporabljena za reševanje finančnih problemov posameznih učencev.

V šolski sklad lahko prispevate prostovoljne prispevke z nakazilom preko položnice na račun šolskega sklada. Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na račun:

 

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

Trg 9. maja 1

1000 Ljubljana

 

Številka transakcijskega računa (IBAN): SI56 01261-6030662564
Namen: Šolski sklad
Sklic: SI 00 11111

Dostopnost