Red v jedilnici in razredu

MALICA

MALICA V JEDILNICI

 • Učenci, ki malicajo v jedilnici, pridejo v spremstvu svojih učiteljic.
 • Učiteljice skrbijo za red in mir v jedilnici. Dežurni učenci pomagajo pri razdelitvi hrane in pospravijo voziček.
 • Pri mizi se učenci obnašajo kulturno, jedo mirno in tiho.
 • Ko pojedo, mirno počakajo na svojih prostorih, da pomalicajo še ostali.
 • Po jedilnici se hodi mirno; tek, prerivanje in vpitje ni dovoljeno.
 • Učenci v koloni zapustijo jedilnico v spremstvu svojih učiteljic.

 

MALICA V REZREDU

 • Učenci, ki malicajo v svojih razredih, pošljejo dežurne učence po malico.
 • V razredu se med malico prav tako je kulturno, mirno in tiho.
 • Dežurni razdelijo prtičke in pomagajo pri delitvi hrane.
 • Učiteljice skrbijo za mir in navajajo na lepo ravnanje s hrano.
 • Dežurni učenci vrnejo košare, vrče, skodelice nazaj v kuhinjo po končani malici.
 • V popoldanskem času je potrebno vso posodo vrniti najkasneje do 15. ure.

 

KOSILO

UČENCI, KI SO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci prihajajo v jedilnico v spremstvu svojih učiteljic.
 • Učenci pridejo v jedilnico v koloni, mirno in tiho.
 • Če si niso umili rok v razredu, si jih umijejo v jedilnici.
 • V koloni za hrano počakajo mirno, se ne prerivajo, ne vpijejo.
 • Kuhinjsko osebje prijazno pozdravijo in se vedejo spoštljivo.
 • Priporočeno je, da učenci vzamejo vse jedi pripadajočega kosila.
 • Če učenec poje ves obrok in je še lačen, lahko pride ponovno po hrano.
 • Učenci se posedejo za mizo, ki so določene po razporedu.
 • Med jedjo se lahko pogovarjajo tiho in mirno.
 • V jedilnico učenci ne prinašajo igrač, kart in drugih predmetov.
 • Učenci skrbijo za čistočo.
 • Pladnje je potrebno pospraviti na vozičke in pri tem paziti, da je vse lepo zloženo.
 • Dežurni učenci odpeljejo voziček in ga pomagajo pospraviti.
 • Vsak razred po kosilu odnese s seboj popoldansko malico in vrč s pijačo.
 • Razredi čim hitreje, vendar mirno in tiho, zapustijo jedilnico.
 • Po jedilnici se ne teče.

 

UČENCI, KI NISO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pred prihodom v jedilnico pustijo torbe in vrhnja oblačila v svojih garderobnih prostorih in jih ne nosijo v jedilnico.
 • V jedilnico ni dovoljeno prinašati drugih predmetov, igrač, kart, mobitelov.
 • V jedilnico se vstopa v šolskih copatih. Vstop v čevljih ni dovoljen.
 • V jedilnico se vstopi počasi in tiho.
 • Ker skrbimo za higieno, si je pred jedilnico potrebno umiti roke z milom.
 • Pri čakanju na hrano, se v koloni ne preriva in ne vpije.
 • Do kuhinjskega osebja se je potrebno obnašati spoštljivo in jih prijazno pozdraviti.
 • Zaželeno je, da učenci vzamejo vse jedi pripadajočega kosila.
 • Učenci se usedejo za mize v zadnjem delu jedilnice.
 • Učenci se lahko tiho in mirno pogovarjajo.
 • Učenci takoj, ko pojedo, zapustijo jedilnico in se v njej ne zadržujejo.
 • Skrbeti je potrebno za čistočo, zato učenci za seboj pospravijo vse z mize.
 • Če se kaj prevrne in zlije po tleh, je potrebno o tem obvestiti kuharskega pomočnika.
 • Pladnje učenci odnesejo, odložijo posodo in pribor.

 

Jedilnico učenci zapustijo mirno in se ne zadržujejo v predprostorih jedilnice.

 

 

Dostopnost