Učbeniški sklad in seznam potrebščin

 

V Seznamu potrebščin – potrebščine 2024/2025 je objavljen seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo uporabljali učenci v novem šolskem letu. V seznamu učbenikov so uvrščeni potrjeni učbeniki, ki si jih v enoletno brezplačno uporabo učenci lahko izposodijo z izpolnjeno in podpisano naročilnico, ki jo oddajo v šolski knjižnici. Izposojene učbenike morajo učenci podpisati in uporabljati tako, da bo nepoškodovan ponovno uporaben za učence v prihodnjem šolskem letu. Izgubljeni ali močno poškodovan izvod učbenika mora učenec po dogovoru s knjižničarko zamenjati za novega identičnega.

Osebne potrebščine in njihovo uporabo pri pouku priporočajo učitelji v skladu z Ukrepi za zmanjšanje teže šolske torbe. Neizrabljene osebne potrebščine (barvice, pisala, zvezki …) tekočega šolskega leta se lahko uporabljajo tudi v naslednjem šolskem letu.

Morebitna pomoč pri nakupu potrebščin preko šolskega sklada se lahko uveljavi z oddajo VLOGE za subvencijo pri nakupu delovnih zvezkov. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole do konca junija tekočega leta.

 

Povezava do Kopija nova

 

Dostopnost