KONTAKTI

Tajništvo Anja Egelič tajnistvo[afna]vitakraigherja.si 01 23 17 440
Ravnateljica mag. Tanja Rozman tanja.rozman[afna]vitakraigherja.si 01 23 17 440
Pomočnica ravnateljice Aleksandra Horvat aleksandra.horvat[afna]vitakraigherja.si 059 338 147
Svetovalna služba

Darja Progar

Andreja Smole

darja.progar[afna]vitakraigherja.si

andreja.smole[afna]vitakraigherja.si

059 338 148

059 338 144

       
Računovodstvo

Lilijana Kocjan

Romana Zamernik

racunovodstvo[afna]vitakraigherja.si 059 338 145
Vodja šolske prehrane Igor Kuzmič prehrana[afna]vitakraigherja.si 059 338 142
Kuhinja Sebastjan Novšak prehrana[afna]vitakraigherja.si

01 43 21 081

040 363 144

Knjižnica Ivana Tutuš ivana.tutus[afna]vitakraigherja.si 059 338 149
       
Zbornica:     01 43 14 251
Kabinet DSP Barbara Feguš barbara.fegus[afna]vitakraigherja.si 059 338 143
Kabinet 1. triletje:
Kabinet 2. triletje: 059 338 141
Kabinet za šport: 059 338 146

 

 Kontakti učiteljev se nahajajo pod zavihkom ZA STARŠE.

Dostopnost