Kontakti

Kontakti

Ravnatelj Branko Lah branko.lah@vitakraigherja.si 01 2310 924
Pomočnica ravnatelja Aleksandra Horvat aleksandra.horvat@vitakraigherja.si 059 338 147
Poslovna sekretarka Anja Egelič tajnistvo@vitakraigherja.si 01 23 17 440
Računovodstvo

Lilijana Kocjan

Romana Zamernik

racunovodstvo@vitakraigherja.si 059 338 145
Svetovalna služba

Darja Progar

Barbara Feguš

Marina Štempihar

darja.progar@vitakraigherja.si

barbara.fegus@vitakraigherja.si

marina.stempihar@vitakraigherja.si

059 338 148

059 338 143

059 338 144

Izvajalke DSP Aleksandra Hrovat aleksandra.hrovat@vitakraigherja.si
Urška Kolednik urska.kolednik@vitakraigherja.si
Katarina Koprivnikar Grošelj katarina.koprivnikar-groselj@vitakraigherja.si
Mojca Šmid mojca.smid@vitakraigherja.si
Knjižničarka Ivana Tutuš ivana.tutus@vitakraigherja.si 059 338 149
Organizator informacijske dejavnosti Matjaž Pucelj matjaz.pucelj@vitakraigherja.si
Vodja šolske prehrane Igor Kuzmič prehrana@vitakraigherja.si 059 338 142
Kuhinja Sebastjan Novšak prehrana@vitakraigherja.si

01 43 21 081

040 363 144

Zbornica: 01 43 14 251
Kabinet za šport: 059 338 146
Kabinet 2. triletje: 059 338 141

 

 

Učitelj Poučuje Elektronski naslov
RAZREDNA STOPNJA OD 1. DO 5. RAZREDA
Jasmina Balažič 5. c jasmina.balazic@vitakraigherja.si
Nataša Cimperman 1. b natasa.cimperman@vitakraigherja.si
Anja Čemažar 2. c anja.cemazar@vitakraigherja.si
Anja Filipič 3. a anja.filipic@vitakraigherja.si
Urška Hlupič 3. c urska.hlupic@vitakraigherja.si
Valentina Janežič 4. b valentina.janezic@vitakraigherja.si
Maja Koritnik 5. b maja.koritnik@vitakraigherja.si
Vida Kotnik 4. a vida.kotnik@vitakraigherja.si
Tjaša Kokalj 1. c tjasa.kokalj@vitakraigherja.si
Urška Kranjec 3. b urska.kranjec@vitakraigherja.si
Nina Mikolič Druga strokovna delavka v 1. razredu nina.mikolic@vitakraigherja.si
Alenka Planinšič Jerman TJA od 1. do 5. razreda alenka.planinsic-jerman@vitakraigherja.si
Vesna Rozman Klasinc 5. a vesna.rozman-klasinc@vitakraigherja.si
Tina Smodiš 2. b tina.smodis@vitakraigherja.si
Barbara Šešek 1. a barbara.sesek@vitakraigherja.si
Klara Vester 2. a klara.vester@vitakraigherja.si
Karmen Zaletel Druga strokovna delavka v 1. razredu karmen.zaletel@vitakraigherja.si
UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU
Luka Gobec luka.gobec@vitakraigherja.si
Darja Javornik darja.javornik@vitakraigherja.si
Jana Koruza jana.koruza@vitakraigherja.si
Marisol Lango Kastelic marisol.lango-kastelic@vitakraigherja.si
Tomo Lastrič tomo.lastric@vitakraigherja.si
Tina Lomovšek tina.lomovsek@vitakraigherja.si
Tjaša Mislej tjasa.mislej@vitakraigherja.si
Bernarda Pacher bernarda.pacher@vitakraigherja.si
Sanja Rehar sanja.rehar@vitakraigherja.si
Nataša Svetek natasa.svetek@vitakraigherja.si
Marjana Trstenjak Kuklec marjana.trstenjak@vitakraigherja.si
Katja Zof katja.zof@vitakraigherja.si
PREDMETNI UČITELJI
Andreja Dolenc 7. a, ŠPO andreja.dolenc@vitakraigherja.si
Ivana Đurović 8. b, TJA, OPB ivana.djurovic@vitakraigherja.si
Luka Gobec ŠPO, IP, NIP luka.gobec@vitakraigherja.si
Darja Grm 6. a, GUM, OPZ, MPZ, IP darja.grm@vitakraigherja.si
Maja Grošičar ZGO. DKE maja.grosicar@vitakraigherja.si
Zdenka Habjanič Lazarevič IP, NIP zdenka.habjanic-lazarevic@vitakraigherja.si
Urša Jeran 6. b, GEO, IP ursa.jeran@vitakraigherja.si
Ingrid Keber KEM, GOS, IP ingrid.keber@vitakraigherja.si
Denisa Kuduzović 8. c, MAT, TIT denisa.kuduzovic@vitakraigherja.si
Igor Kuzmič NAR, BIO igor.kuzmic@vitakraigherja.si
Tanja Petrović 9. b, ŠPO tanja.petrovic@vitakraigherja.si
Suzana Poženel TJA suzana.pozenel@vitakraigherja.si
Lara Premrn SLJ lara.premrn@vitakraigherja.si
Ana Rebec MAT, RAČ, DSP ana.rebec@vitakraigherja.si
Nataša Svetek 6. c, TJA, OPB natasa.svetek@vitakraigherja.si
Andreja Štor 7. b, MAT, TIT andreja.stor@vitakraigherja.si
Primož Trček 9. a, MAT, FI primoz.trcek@vitakraigherja.si
Marjana Trstenjak Kuklec LUM, IP marjana.trstenjak@vitakraigherja.si
Elizabeta Vovko SLJ beti.vovko@vitakraigherja.si
Urška Willewaldt 8. a, TJA, SLJ urska.willewaldt@vitakraigherja.si

 

Dostopnost