Osnovni podatki

Osnovni podatki

NAŠE POSLANSTVO: Skupaj ostvarjamo dobre odnose, razvijamo odgovornost in gradimo znanje.

Vodstvo šole:
Ravnatelj: Branko Lah
Pomočnica ravnatelja: Aleksandra Horvat

Naslov: Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 23 17 440 (tajništvo)

E-pošta: tajnistvo@vitakraigherja.si

Transakcijski račun: SI56 01261-6030662564

Identifikacijska številka za DDV: 69049408

Matična številka: 5083397000

Dostopnost