Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 2021/2022

 

INT. DEJAVNSOT IZVJALEC/KA UČENCI TERMIN
1. BRANJE ZGODB IN USTVARJANJE Klara Vester 1. razred Petek, 12.50-13.35
2. NEMŠČINA Zdenka Habjanič Lazarevič 2. – 3. razred Ponedeljek, 14.50
3. NAMIZNI TENIS Igor Kuzmič 6. – 7. razred Sreda, 13.30-15.00
4. NARAVOSLOVNI KROŽEK Darja Javornik 1.-5. razred Torek, 16.10-16.55
5. OTROŠKI PEVSKI ZBOR Darja Grm 1. – 5. razred

Torek, 12.55-13.40

Petek, 14.50-15.35

6. MLADINSKI PEVSKI ZBOR Darja Grm 6. – 9. razred

Pon., 7.30-8.15

Torek, 7.30-8.15

Petek, 14.00-14.45

7. PRVA POMOČ Alenka Planinšič Jerman 4.-5. razred Torek, 13.30-14.15
8. ŠOLSKI RADIO Nataša Cimperman 5.-9. razred Po dogovoru
9. ŠPORTNA GIMNASTIKA 2. Urška Kranjec 2. razred Četrtek, 12.55-13.40
10. ŠPORTNA GIMNASTIKA 2. Urška Kranjec 3. razred Torek, 7.30-8.15
11. ŠPORTNA GIMNASTIKA 2. Urška Kranjec 4.-5. razred Četrtek, 7.30-8.15
12. SPOZNAVAM DRŽAVE SVETA Jana Koruza 1.-4. razred Sreda, 16.10-16.55
13. SPROSTITVENE URICE 1 Nina Mikolič 1.-2. razred Torek,
14. SPROSTITVENE URICE 2 Nina Mikolič 3.-4. razred Torek,
15. USTVARJANJE IZ PAPIRJA Darja Javornik 1.-4. razred Pon., 16.10-16.55
16. ŠIVANJE Klara Vester 1. – 4. razred

1. r.in 2. r.- pon. 12.50 -14.25/na 14 dni

3. r, 4. r. – čet. 12.50-14.25/na 14 dni

17. IGRANJE MANDOLINE Tanja Pirc 1.-6. razred Pon., 14.00-14.45
18. KLEKLJARSKE DELAVNICE Tanja Oblak 4.-9. razred Sreda, 15.00-16.30
19. MALI INŽENIRJI (LEGO) 1.-3. razred Pon., 14.00-15.00
20. ŠAH Marko Ribičič 1.-2. razred Torek, 7.30-8.15
21. ŠAH Marko Ribičič 3.-9. razred Torek, 15.45-16.30
22. SLIKANJE NA SVILO Polona Bratož Opaškar 4. – 9. razred Torek, 14.00-15.30
23. TEHNIŠKI KROŽEK Grade Arsič 5.-9. razred Sreda, 14.00-15.30
24. JUDO 1 in 2. RAZRED Mala šola juda 1.razred Torek in četrtek, 14.00-14.45
25. JUDO 3.-4. razredi Mala šola juda 2. – 3. razred Torek in četrtek, 14.45-15.45
26. JUDO Mala šola juda 4. – 6. razred Sreda in četrtek, 16.00-17.30
27. KOŠARKA 1.-3. KD Ježica 1. – 3. razred Pon., 15.00-15.45
28. KOŠARKA 4.-6. KD Ježica 4. – 6. razred Sreda, 15.15-16.00
29. ROKOMET, dečki 2.-3. MRK 2. – 3. razred Sreda, 13.45-14.30
30. ROKOMET, dečki 4.-5. MRK 4. – 5. razred Sreda, 14.30-15.15
31. NOGOMET 1. – 2. ONŠ 1. – 2. razred Torek, 13.30-15.00
32. NOGOMET 3. – 4. ONŠ 3. – 4. razred Torek, 15.00-16.30
33. POP DANCE Ples PLUS 3. – 4. razred Pon., 13.30-14.30
34 POP DANCE Ples PLUS 1. – 2. razred Pon,. 14.30-15.30
35. RITMIČNA GIMNASTIKA BLEŠČICA 1. – 2. razred Torek, 15.00-16.30
36. RITMIČNA GIMNASTIK BLEŠČICA 3. – 9. razred Četrtek, 15.00-16.30
37. ŠPORTNA ŠOLA SD Novinar 1. – 3. razred Sreda, 15.00-15.45
38. TENIS Netsport 1. – 2. razred Petek, 15.00-15.45

 

Dostopnost