Knjižni sejem 2015

V letošnjem šolskem letu se Knjižni sejem v Cankarjevem domu odvija med 25. in 29. 11. 2015 (več informacij na http://www.knjiznisejem.si/.

Z učenci 2. in 3. ter 6. razredov bomo skupinsko obiskali Knjižni sejem v dopoldanskem času, in sicer: - sreda, 25. novembra: 2.a in 2.a - četrtek, 26. novembra: 3.b - petek, 27. novembra: 2.b, 3.a, 6.a ter 6.b Poleg tega bomo sejem v četrtek obiskali tudi s prijavljenimi učenci 4. in 5. razredov, ki so prijavljeni k interesni dejavnosti Čarovničkin bralni kotiček.

Knjižni sejem si bomo predvsem ogledali in ne bo poudarek na nakupovanju, zato bo zanimiv tudi za otroke, ki s seboj ne bodo imeli denarja.

Pripravila: Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka 

Dan zlatih knjig

17. september (dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko) je letos prav poseben dan. Bralna značka praznuje 55 let, zato bomo vsakemu prvošolcu podarili slikanico Ostržek bere za bralno značko (avtorice Tilke Jamnik in ilustratorja Petra Škerla). Poskrbeli smo, da bodo prvošolci lahko dobili slikanice prav na praznični dan, v četrtek, 17. 09. 2015. Tako bomo skupaj v vsej Sloveniji obeležili dan zlatih knjig in začetek bralne sezone.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 

Rastem s knjigo 2015/16

Tudi v letošnjem letu so učenci 7. razredov vključeni v nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO. V okviru tega projekta organizirano obiščejo najbližjo splošno knjižnico (MKL – Knjižnica Bežigrad) in prejmejo darilno knjigo (letos Iskanje Eve / Damijan Šinigoj).

Učenci 7. a knjižnico Bežigrad obiščejo v četrtek, 24. 9. 2015. Učenci 7. b knjižnico Bežigrad obiščejo v četrtek, 1. 10. 2015.

Učenci imajo na ta dan prvo šolsko uro pouk po urniku, nato malico, ob 9.20 se zberemo pred šolo (učenci nahrbtnike pustijo v šoli, s seboj vzamejo samo 1 pisalo). Peš se odpravimo v knjižnico Bežigrad. Učenci se v šolo vrnejo do 11. ure in nadaljujejo s 4. šolsko uro po urniku.