Knjižni sejem 2015

V letošnjem šolskem letu se Knjižni sejem v Cankarjevem domu odvija med 25. in 29. 11. 2015 (več informacij na http://www.knjiznisejem.si/.

Z učenci 2. in 3. ter 6. razredov bomo skupinsko obiskali Knjižni sejem v dopoldanskem času, in sicer: - sreda, 25. novembra: 2.a in 2.a - četrtek, 26. novembra: 3.b - petek, 27. novembra: 2.b, 3.a, 6.a ter 6.b Poleg tega bomo sejem v četrtek obiskali tudi s prijavljenimi učenci 4. in 5. razredov, ki so prijavljeni k interesni dejavnosti Čarovničkin bralni kotiček.

Knjižni sejem si bomo predvsem ogledali in ne bo poudarek na nakupovanju, zato bo zanimiv tudi za otroke, ki s seboj ne bodo imeli denarja.

Pripravila: Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka