Noč v knjižnici

V petek, 26. februarja 2016 se bo na naši šoli odvijal dogodek Noč v knjižnici. Več informacij najdete na http://nocvknjiznici.blogspot.si/.

Knjižni sejem 2015

V letošnjem šolskem letu se Knjižni sejem v Cankarjevem domu odvija med 25. in 29. 11. 2015 (več informacij na http://www.knjiznisejem.si/.

Z učenci 2. in 3. ter 6. razredov bomo skupinsko obiskali Knjižni sejem v dopoldanskem času, in sicer: - sreda, 25. novembra: 2.a in 2.a - četrtek, 26. novembra: 3.b - petek, 27. novembra: 2.b, 3.a, 6.a ter 6.b Poleg tega bomo sejem v četrtek obiskali tudi s prijavljenimi učenci 4. in 5. razredov, ki so prijavljeni k interesni dejavnosti Čarovničkin bralni kotiček.

Knjižni sejem si bomo predvsem ogledali in ne bo poudarek na nakupovanju, zato bo zanimiv tudi za otroke, ki s seboj ne bodo imeli denarja.

Pripravila: Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka 

Dan zlatih knjig

17. september (dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko) je letos prav poseben dan. Bralna značka praznuje 55 let, zato bomo vsakemu prvošolcu podarili slikanico Ostržek bere za bralno značko (avtorice Tilke Jamnik in ilustratorja Petra Škerla). Poskrbeli smo, da bodo prvošolci lahko dobili slikanice prav na praznični dan, v četrtek, 17. 09. 2015. Tako bomo skupaj v vsej Sloveniji obeležili dan zlatih knjig in začetek bralne sezone.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS