Dolžnosti učencev

PRED MALICO IN MED NJO

 • Poskrbijo za higieno rok.
 • Na malico počakajo v vrsti oz. po dogovoru s posameznim učiteljem.
 • Med jedjo ne govorijo.
 • Ostanke hrane in prazno embalažo (lončki od jogurtov…) ločijo med seboj.
 • Po končani malici dežurni učenci odnesejo posodo in pribor v kuhinjo.

V ČASU KOSILA

 • Učenci na kosilo čakajo pred zaprtimi vrati jedilnice, dokler jih dežurni učitelj oz. kuharsko osebje ne pokliče.
 • Pred jedilnico čakajo v vrsti in se ne prerivajo.
 • Umijejo si roke.
 • Usedejo se na mesto, ki ga določi dežurni učitelj.
 • Med jedjo ne klepetajo.
 • Ne tekajo po jedilnici.
 • V jedilnici so v copatih.
 • Na glavi ne nosijo pokrival.
 • Ne uporabljajo mobilnih telefonov in raznih glasbenih predvajalnikov.
 • Upoštevajo načela kulturnega obnašanja in pravila šolskega reda.
 • Se zavedajo, da dodatek dobi lahko tisti, ki je pojedel celotno kosilo.
 • V jedilnici se zadržujejo le toliko časa kot je nujno.
 • Po zaužitju hrane pospravijo za seboj. Pladenj, jedilno posodo in pribor odnesejo na za to določeno mesto ter vse skupaj primerno pospravijo brez glasnega ropotanja.