Informacijsko opismenjevanje

IZBIRNI PREDMET: INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

V letošnjem šolskem letu bodo učenci 9. razreda lahko obiskovali izbirni predmet Informacijsko opismenjevanje. Vso gradivo boste našli v spletni učilnici.

Informacijsko opismenjevanje zajema vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi specializiranih podatkovnih zbirk in z njihovo pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje ter ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

Več informacij

Maja Nagode Miklič, knjižničarka