Če je odjava/prijava sporočena do 9.00, velja od naslednjega dne.