Učbeniški sklad – september 2018

Izposojene učbenike bodo v naslednji letih uporabljali še drugi učenci in učenke, zato vas lepo prosimo, da učbenike zavijete in z njimi lepo ravnate ter jih konec šolskega leta pravočasno vrnete.

V vseh učbenikih, ki učence in učenke čakajo v razredih, je na eni od prvih strani štampiljka, v kateri je zapisano: 2018 – Ime in priimek . Na tak način lahko doma preverite, ali je vaš otrok prevzel pravi učbenik.

Učenci 8. in 9. razredov bodo prejeli gradivo iz učbeniškega sklada v ponedeljek, 10.9.2018, ko se vrnejo iz šole v naravi.

Učenci 7. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018, v razredu prvo šolsko uro prejeli učbenike: Skrivnosti števil in oblik 7, Project 2, Geografija Evrope in Azije, Novi svet iz besed 7, Stari in srednji vek, Domovinska in državljanska kultura in etika (skupaj 6 učbenikov). Med temi učbeniki je velika večina novih, zato posebej lepo prosimo, da jih zavijete in zanje lepo skrbite. Učenci bodo naknadno prejeli učbenik Dotik narave 7, saj je še v postopku izdaje in ga šole še nismo prejele.

Učenci 6. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018 v razredu prejeli povsem novo berilo Novi svet iz besed 6, zato posebej lepo prosimo, da zanj lepo skrbijo. Poleg tega bodo prejeli tudi učbenike Skrivnosti števil in oblik 6, Project 1, Gospodinjstvo 6 (skupaj 4 učbenike). Lepo prosimo, da jih zavijete in zanje lepo skrbite. Učenci bodo naknadno prejeli učbenik Dotik narave 6, saj je še v postopku izdaje in ga šole še nismo prejele.

Učenci 5. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018, ali v torek, 4.9.2018, v razredu prejeli povsem nov učbenik Gospodinjstvo 5. Lepo prosimo, da ga skrbno zavijete in zanj lepo skrbite. Poleg tega bodo prejeli tudi učbenike Berilo Radovednih pet 5, My Sails 2 – učbenik za angleščino, Radovednih pet 5 – učbenik za naravoslovje in tehniko, Radovednih pet 5 učbenik za družbo (skupaj torej 5 učbenikov), med katerimi so tudi nekateri novi.

Učenci 4. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018, ali v torek, 4.9.2018, v razredu prvo šolsko uro prejeli berilo Radovednih pet 4 oz. Novi svet iz besed 4 (dva naslova istega berila), učbenik za družbo Radovednih pet 4 ter učbenik za naravoslovje Radovednih pet 4 (skupaj torej 3 učbenike). Učbenik za angleščino Young Explorers 1 bodo učenci prejeli naknadno – pri uri angleščine.

Učenci 3. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018 v razredu prejeli berilo Lili in Bine 3. Poleg tega bodo učenci iz učbeniškega sklada dobili tudi First Explorers Class Book 2 – učbenik za angleščino, ki ga na seznamu naročilnice lansko leto ni bilo, vendar ga bodo uporabljali. Glede delovnega zvezka za angleščino bodo učenci dobili informacijo na prvi šolski uri angleščine.

Učenci 2. razredov, ki so naročili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, bodo v ponedeljek, 3.9.2018, v razredu prejeli BERILO 2 – KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK. Ker bo to povsem novo berilo, vas še posebej lepo prosimo, da ga zavijete in da učenci zanj lepo skrbijo.