Seznami gradiv in naročilnice za naslednje šolsko leto

V preteklem in tem tednu bodo vsi učenci na naši šoli pri razrednikih dobili natisnjene sezname gradiv, ki jih bodo pri pouku uporabljali v prihodnjem šolskem letu. Lepo prosimo, če podpisane in izpolnjene naročilnice za gradiva iz učbeniškega sklada (to gradivo učenci dobijo v brezplačno uporabo za eno šolsko leto) čimprej vrnete razrednikom. Poleg tega je na listu tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih kupite za prihodnje šolsko leto. Ti seznami so v celoti dosegljivi tudi v PDF priponki tukaj. ali pod zavihkom “za starše”-> “Učbeniški sklad in seznam potrebščin

Pripravila: Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka