NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDA

Spoštovane učenke, spoštovani učenci, dragi starši!

Obveščamo vas, da se približuje čas za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja.

Učenci 6. razreda boste opravljali preverjanje znanja v  4 skupinah, učenci 9. razreda pa v 2 skupinah.

 

Razpored opravljanja nacionalnega preverjanja znanja:

6. razredi:

  • SLOVENŠČINA – torek, 5. 2019, 8.30
  • MATEMATIKA – četrtek, 5. 2019 ob 8.30
  • ANGLEŠČINA – ponedeljek, 5. 2019 ob 8.30

 

9. razredi:

  • SLOVENŠČINA – torek, 5. 2019, ob 8.30
  • MATEMATIKA – četrtek, 5. 2019 ob 8.30
  • DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA – ponedeljek5. 2019 ob 8.30

 

Ljubljana, 19. 4. 2019

Branko Lah, ravnatelj